WEBDEV

Zmiana formy prawnej firmy

Z dniem 1 października 2019 roku firma WEBDEV zmieniła formę prawną poprzez przekształcenie działalności gospodarczej WEBDEV Oskar Szafraniec w spółkę WEBDEV Sp. z o. o.. Spółka została wpisaną w KRS pod numerem 0000805964. Zgodnie z art. 584 Kodeksu Spółek Handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

W praktyce, z racji kontynuowania działalności dotychczasowego przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej przez spółkę zmianie ulega nazwa firmy, REGON oraz NIP. Numery kont bankowych oraz adres siedziby firmy pozostają bez zmian.

Status płatnika VAT także nie ulega zmianie, spółka złożyła stosowne dokumenty do urzędu skarbowego z dniem 8 października (VAT-R) i oczekuje stosownego wpisu w rejestrze podmiotów VAT jest aktywnym płatnikiem podatku VAT (potwierdzenie).

Kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem lub bezpośrednio z właścicielem firmy Oskarem Szafraniec pod numerem telefonu +48603124576 lub mailowo na adres oskar.szafraniec@webdev.pl.

Podsumowanie danych firmy

Pozycja Do 30 września 2019 Od 1 października 2019
Nazwa WEBDEV Oskar Szafraniec WEBDEV Sp. z o. o.
Forma prawna Działalność gospodarcza (CEIDG) Spółka z o. o. (KRS 0000805964)
NIP 796-215-69-21 113-300-46-12
REGON 672958458 384497342
Siedziba (bez zmian) Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Konta bankowe (bez zmian) 82 1140 2004 0000 3402 3174 0421 (mBank)
90 1160 2202 0000 0002 4649 2092 (Millenium)
82 1140 2004 0000 3402 3174 0421 (mBank)
90 1160 2202 0000 0002 4649 2092 (Millenium)